Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ČR: Mariánské Lázně - Lesní Pramen

Mariánské Lázně: Zrušená trolejusová trať k Lesnímu prameni

stav 5/2013

Trolejbusy začaly v Mariánských Lázních jezdit v roce 1952, kdy byla v tomto městě zrušena tramvajová doprava. Do současnosti došlo - zejména vzhledem k malému rozsahu sítě - pouze k minimálnímu rušení trolejbusových tratí - vyjma několika úseků souvisejících se zrušením staré vozovny v 60.letech, s reorganizací dopravy v centru města v 90.letech nebo s postupným prodlužováním či úpravou trolejbusové sítě, je jediným výraznějším zrušeným úsekem cca 300m dlouhá trolejbusová trať na Lesní pramen.
 
Tato trať (otevřena v dubnu 1953) byla postavena jako doplňkový odbočný úsek od "hlavní trati" v centru města a po dlouhou dobu zde nejezdila žádná pravidelná linka - úsek fungoval pouze pro příležitostnou dopravu lázeňských hostů a nikdy tak nenabyl přílišného významu. První pravidelná linka na Lesní pramen byla zavedena až počátkem 60.let a jezdila sem bez přerušení až do roku 1979, kdy se na tomto úseku zrušila pravidelná i nepravidelná trolejbusová doprava poprvé. V roce 1986 se zde opět zavedl pravidelný provoz, aby se v roce 1996 zrušil podruhé - a tentokrát definitivně. Krátce na to byl Lesní pramen odpojen od zbylé sítě, trolejové vedení a sloupy trakčního vedení byly ale sneseny až na přelomu června a července 2012 (s výjimkou protisměrné stopy na Hlavní třídě mezi zastávkami Mírové náměstí a Cristal, která byla snesena již dříve).
 
Následující fotografie pocházejí z května 2013, kdy bylo prakticky jedinou památkou na dřívější trolejbusovou trať množství úchytů převěsů trolejového vedení na okolních domech. Fotografie, které zachycují původní stav trasy včetně vedení, je možné najít například na webu PSHŽD (březen 2008).
 
Pohled na bývalou trolejbusovou točnu Lesní pramen. GPS: 49.9792978N, 12.7002058E
 
Na travnatém pásu v pozadí byly umístěny dva sloupy trakčního vedení, trojlampa uprostřed točny sloužila také k uchycení trolejového vedení. Dodnes tu zůstala jen proto, že je to součást používaného veřejného osvětlení. Ostatní sloupy vzaly za své. GPS: 49.9792978N, 12.7002058E
 
Ještě jeden pohled na bývalou točnu. GPS: 49.9792978N, 12.7002058E
 
Pohled ulicí Třebízského dolů k centru města. Dnes tudy jezdí pouze autobusová linka 10 ke hřbitovu (5 párů spojů denně), která ale na původní trolejbusové trati nikde nezastavuje. GPS: 49.9791944N, 12.7004767E
 
Bývalá výstupní zastávka trolejbusu. GPS: 49.9790289N, 12.7008092E
 
Pohled zpět směrem na točnu. Ve výstupní zastávce stojí auto. GPS: 49.9790289N, 12.7008092E
 
Pohled ulicí dolů směrem k centru města. GPS: 49.9781128N, 12.7022200E
 
Pohled na křižovatku Třebízského - Nehrova - Hlavní třída. Trolejbus dnes jezdí po ulicích Hlavní třída (vpravo) a Nehrova (rovně), Lesní pramen se zde napojoval (prapůvodně ještě v době, kdy byla ulice Hlavní třída obousměrná). GPS: 49.9781094N, 12.7030328E
 
Hlavní třída s používaným trolejovým vedením. V těchto místech bylo dělení tratí. GPS: 49.9779317N, 12.7032850E
 
Pohled zpět směrem nahoru k točně. GPS: 49.9781061N, 12.7031375E
 

Výběr z mnoha úchytů převěsů trolejového vedení, které jsou dosud patrné prakticky na všech okolních domech v ulici Třebízského.
 
Uprostřed fotky je patrný kruhový betonový základ sloupu - pravděpodobně se jednalo o sloup trakčního vedení. Těch po trati moc nebylo, vzhledem k husté okolní zástavbě, nebyly ani nalezeny stopy po dalších sloupech... GPS: 49.9784528N, 12.7017775E
TOPlist